Mikäli käytät Applen puhelinta tai tablettia, varmista, että käytössäsi on vähintään käyttöjärjestelmäversio 15.4.1.

Hinnastot

Coronaria Kuntoutus- ja terapiapalvelut

Coronaria Kuntoutus- ja terapiapalveluiden hinnastot ovat toimipaikkakohtaisia ja löydettävissä osoitteesta coronaria.fi toimipaikkojen tiedoista.

Coronaria Hammasklinikka

Coronaria Uniklinikka

Coronaria Uniklinikan valtakunnallisen hinnasto