Mottagning under pandemin

20.11.2020

Våra kunders och experters hälsa är av största vikt under coronatiden.

Du ska inte komma till mottagningen om du är sjuk eller nyligen har kommit från utlandet. Om du har insjuknat och den bokade tiden är inom de närmaste 24 timmarna, ring tidsbokningsnumret och flytta på tiden.

Du kan tryggt komma till vår mottagning om du inte har symtom på förkylning och ingen exponering för coronavirus har observerats inom familjen.

Vi uppmärksammar särskilt handhygien, nödvändigt skydd, mer noggrann städning av verksamhetsställena och vi kommer inte till jobbet när vi är sjuka.