Slide

Avbokning av tid

Tider som bokas via Coronarias tidsbokning på nätet kan avbokas själv i nättjänsten. Bekräftelsen om den bokade tiden som du får med e-post innehåller en länk och pin-kod för avbokning av den bokade tiden.

Om du har raderat bekräftelsen i e-posten eller inte hittar avbokningslänken kan du avboka tiden per telefon.

Vi rekommenderar att avboka i god tid. Tiden kan avbokas i nättjänsten 24 h före den bokade behandlingstiden. Därefter kan du inte avboka tiden via avbokningslänken och du måste avboka per telefon.

Mottagning under pandemin

Avbokningsavgifter.

Coronaria rehabilitering och terapitjänster

Den bokade terapitiden ska avbokas i god tid, senast klockan 16.00 föregående vardag. Patienten eller den avtalade kontaktpersonen ansvarar för avbokningen. För oavbokade besök debiterar vi 30 € / besök.

Coronaria Tandklinik

För ett oavbokat besök debiterar vi 57 € / besök. Avbokning måste göras minst 24 timmar före mottagningstiden.

Coronaria Sömnklinik

För ett oavbokat besök debiterar vi 50 € / besök. Avbokning måste göras minst 24 timmar före mottagningstiden.

Coronaria Endoskopiklinik

För ett oavbokat besök debiterar vi 50,80 € / besök. Avbokning måste göras minst 24 timmar före mottagningstiden. Om du plötsligt blir sjuk kan tiden avbokas samma dag.